Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

Op basis van KPI kwaliteitsrapportages wordt in samenwerking met vervoerders en de Openbaar Vervoer Opdrachtgevers gewerkt aan continue kwaliteitsverbetering.

Het stads- en streekvervoer in Nederland wordt door meerdere vervoerders in opdracht van lokale overheden uitgevoerd. Geautomatiseerde processen en “open data’ spelen een steeds belangrijkere rol.  Dit geldt zowel voor de logistieke processen binnen de vervoerbedrijven, de verantwoording van vervoerder aan opdrachtgever en bij het informeren van de reiziger.

Ditp heeft een grote ervaring met OV-processen en de daarbij gebruikte systemen.  Ditp levert diverse rapportage/dashboards waarmee data worden ontsloten voor vervoerders en opdrachtgevers en voert functioneel beheer en ketenbeheer uit over ketens van systemen waartussen data worden uitgeleverd.  Het combineren van inhoudelijke OV-kennis en IT-kennis is daarbij een belangrijke succesfactor.

Ook binnen de wereld van verkeersmanagement speelt IT en de koppeling van diverse systemen tot ketens een steeds belangrijke rol. Ditp heeft ervaring met ketenbeheer, van functioneel tot technisch niveau op het gebied van verkeersmanagement. Uitgebreide monitoring en architectuurontwerp van de technische infrastructuur  maken daar onderdeel van uit.