Ketenbeheer in 5 stappen

Ketenbeheer in 5 stappen

Het succes van verkeers- en vervoersystemen staat of valt met de kwaliteit en stabiliteit ervan. Reizigers en weggebruikers moeten er op kunnen vertrouwen dat zij goed geïnformeerd worden voor- en tijdens hun reis, en dat de systemen hen efficiënt en correct “begeleiden”.
Wegbeheerders en verkeersmanagers moeten er blindelings vanuit kunnen gaan dat zij de juiste informatie krijgen om de nodige maatregelen te kunnen treffen. De hoeveelheid systemen, techniek en verbindingen die hier een rol bij spelen is groot, en ook het aantal betrokken partijen en leveranciers wordt steeds groter.

Als na afloop van een voetbalwedstrijd een ernstig verkeersinfarct ontstaat doordat één verkeersregelinstallatie (VRI) niet verbonden was met de verkeerscentrale en daardoor niet in de juiste “uitrijstand” terecht kwam, dan had dat door efficiënt ketenbeheer voorkomen kunnen worden.

Datakwaliteit en een overzichtelijk beheer van het geheel aan systemen in hun onderlinge samenhang is van vitaal belang. Daarom is het bij het ontwerp van verkeerssystemen of bij het moderniseren van huidige vervoersystemen belangrijk om stil te staan bij ketenbeheer.

Middels een concreet 5 stappen plan is ook binnen uw organisatie ketenbeheer efficiënt in te richten.