Blog: Reinvent Yourself

Blog: Reinvent Yourself

In de 16 jaar dat wij als professioneel ICT bedrijf actief zijn hebben wij regelmatig geëvalueerd of de producten en diensten die we leveren nog passen bij de marktvraag en de technologische ontwikkelingen. Hierin hebben wij de afgelopen jaren licht geschoven. Tegenwoordig verandert de marktvraag razendsnel.

De tijd waarin technologie bij klanten letterlijk werden neergezet en niet of nauwelijks werd beoordeeld op het beloofde succes op lange termijn, is voorbij. We zien de markt in een hoog tempo transformeren naar een consumptie- / OPEX model, waarbij een klant op ELK moment zijn keuzes wil en kan heroverwegen. Keuzes en consequenties om wel of niet naar de cloud te bewegen, zijn vaak nog niet expliciet gemaakt.

Klanten vragen steeds minder naar kant-en-klare producten of diensten van de menukaart. Er zijn teveel keuzes aan ICT ingrediënten om de gevolgen voor de bedrijfsgezondheid te overzien. Klanten vragen naar de professionele kok en ICT-navigatie om de beste weg naar de gestelde doelen te vinden.

Waar voorheen de dienstverlening binnen ditp was opgebouwd rondom de specifieke aandachtsgebieden detachering, software en beheer, zijn wij vorig jaar gestart met het herijken van onze diensten, waarbij de focus ligt op het bedienen van onze relaties als ICT-navigator:

  • Het bieden van maatwerk totaaloplossingen door het samenstellen van een uitgekiende set aan “proven” ICT-producten van de beste leveranciers;
  • Het implementeren van de oplossingen door de beste gecertificeerde specialisten, professional services;
  • Het zorgeloos beheren van de geïmplementeerde (keten)oplossingen, single point of contact en ketenregie;
  • Het achteraf, realtime en voorspellend, volledig transparant, inzicht geven in alle voor de klant relevante key performance indicators (KPI’s), dashboarding en analytics.

Wij hanteren een symbolisch kompas om de samenhang van onze dienstverlening toe te lichten. Dit kompas heeft een itererend karakter, welke tot doel heeft een steeds hoger kwaliteitsniveau voor de klant te bereiken.

Reinvent Yourself - ditp

Praktische invulling:

Met een “beperkt” aantal vendoren zijn strategische samenwerkingsafspraken gemaakt. Hierdoor zijn wij in staat de klant de beste technologie te leveren tegen de beste condities. De vendoren zijn sterk cloud, analytics en security gefocust. Levering van de beste technologie behoort tot de kern van onze dienstverlening.

De vendoren, maar ook de distributeurs, zoeken in de markt naar partijen die vanuit een team van gecertificeerde professionals de juiste kennis kunnen leveren, ook als wij niet zelf de producten hebben verkocht. Door een sterk en breed professional services team zijn wij in staat, naast het leveren van het product, tevens de implementatie en configuratie voor onze rekening te nemen.

Na de implementatie van het product is er behoefte bij de klant om expertise te borgen bij een externe partij. Vaak start dit met een monitoringdienst al dan niet aangevuld met de diverse security aspecten vanuit een 24/7 benadering. Kortom: zorgeloos beheer.

Middels onze beheerexpertise en customer support organisatie zijn wij goed in staat deze dienst voor onze klanten in  te vullen. Een modern MSP platform in onze datacenters in combinatie met een sterk Cloud Platform Partnership met Microsoft levert hiervoor een solide basis.

Ons ultieme streven is de klant geheel te ontzorgen. Veelal door de regierol of ketenbeheer rol in te vullen. Hierbij kunnen wij zorgen voor de aansturing van partijen en/of producten over de gehele keten bij een klant. Dit kan deels ondersteund worden door diverse ontwikkelingen op het gebied van dashboarding en analyse van data uit deze keten. Onze focus ligt hierbij op het ontwikkelen van totaaloplossingen die altijd inzicht verschaffen.

Wij zijn hiermee in staat de klant vanuit een eenmalige oplossing, structureel te kunnen bijstaan. Onder andere binnen de sector verkeer en vervoer hebben wij meerdere succesvolle implementaties gerealiseerd.

Contact